Kdy jsem jako řidič povinen absolvovat povinné lékařské vyšetření?

Jako řidič profesionál každé dva roky,  po dosažení věku 50 let každý rok. Jako běžný občan - běžný řidič, musím na prohlídku nejdříve v 65 letech, pak v 68 a následně pak každé dva roky. A pozor: jako řidič referent, tedy osoba v zaměstnání jezdící služebním vozem, jsem povinen podrobit se lékařskému vyšetření každých šet let a po dosažení padesátky pak každé čtyři roky.