Kdy při pohybu na pozemní komunikaci mohu použít probliknutí světel?

Toto světelné výstražné znamení mohu použít v míře nezbytně nutné ve dvou případech:

1. při odvrácení hrozícího nebezpečí

2. k upozornění řidiče předjížděného vozidla

Jiné použití probliknutí je v rozporu se zákonem (např. za rohem měří radar policie), je hodnoceno jako přestupek a může být za něj uložena bloková pokuta až do výše 2000,- Kč, ve správním řízení pak v rozmezí 1500 až 2500,- Kč.