Musím na stopce zastavit za dalším vozidlem?

Na značce P6 ( STOP, dej přednost v jízdě) musím zastavit vozidlo na místě, z kterého mám do křižovatky náležitý rozhled. Jedu-li však za vozidlem, které zastavilo na značce přede mnou a já ze své pozice druhého zastaveného vozidla v křižovatce mám do křižovatky DOSTATEČNÝ ROZHLED, nemusím  po odjezdu vozidla přede mnou do křižovatky jenom popojet, znova zastavit, rozhlédnout se a pak teprve pokračovat v jízdě. Při splnění podmínky dostatečného rozhledu a v případě pořád prázdné křižovatky mohu projet křižovatku hned za prvním vozidlem a bez dalšího zastavování. Ano, musím si být vždy jist, že po hlavní silnici nic nepřijíždí.