Nové podoba techničáku

Ministerstvo dopravy ČR připravuje v dlouhodobějším horizontu vydávání malých technických průkazů v nové podobě. Dosavadní zalaminovaná kartička bude nahrezena kartou velikosti stávajícího občanského průkazu, navíc opatřená elektronickým čipem, do kterého budou minimálně zapsána technická data obsažená v technickém průzazu vozidla, s možností dalšího rozšíření záznamu např. o data z technické kontroly, bodového systému apod.