Změny dopravních předpisů

 
Zvěřejněno 19.11.2018 :           Pokuta až 500.000 Kč může být udělena tomu, komu se proukáže stáčení kilometrů na vozidle. Konečně, páchat podvod v této oblasti bude těžší. Bohužel, pokud s takovou ojetinou se stočenými kilometry přijede nic netušící poctivec na STK a není schopen doložit doklad o výměně tachometru, s autem na STK neprojde a nebude tak moci jezdit po pozemních komunikacích. Dokazování, kdo za to může, bude velice, velice nadlouho.
 
Zvěřejněno 2.10.2018 :           ZMĚNY V POVINNÉ VÝBAVĚ vozidla od 1.10.2018: v autě již nemusíme vozit náhradní žárovky, náhradní pojistky, rezervní kolo, klíč na matice a příruční zvedák. V této souvislosti cituji ministra dopravy pana Ťoka z jeho oficiálního komuniké: „Vozit rezervní kolo nemusejí vozidla s pneumatikami, které umožňují dojet, a zároveň indikují defekt. Vozidla také mohou mít místo rezervy prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky. Třetí výjimkou jsou pak vozidla, která mají zajištěnou asistenční službu, která zajišťuje výměnu nebo opravu poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,“
 
Zvěřejněno 2.10.2018 :           ZMĚNA V POUŽITÍ LÉKÁRNIČKY od 1.10. 2018: lékárničku v autě již nemusíme měnit po překročení doby její použitelnosti, doby expirace. Navíc se zjednodušuje i její složení, nemusí obsahovat nůžky, trojcípý šátek, náplast s polštářkem a plastovou roušku.
 

Zvěřejněno 24.1.2016 :           Možná jednou z nejvíce zmiňovaných novinek novely zákona o silničním provozu je POVINNOST CHODCŮ POUŽÍVAT jakýkoliv REFLEXNÍ oděvní PRVEK při pohybu mimo obec za snížené viditelnosti. Pokud takovýto preflexní prvek na oblečení již máte, je to dle zákona dostačující. Pokud nemáte, musíte pro zmíněné případy zakoupit například rexlexní pásku.

 
 

Zvěřejněno 24.1.2016 :           Další novinku představuje novela zákona o silničním provozu jako POVINNOST ŘIDIČE OČISTIT PŘED JÍZDOU ČELNÍ A OBĚ PŘEDNÍ BOČNÍ SKLA od námrazy, sněhu a jiných nečistot a povinnost odstranit z vozidla nebo nákladu kusy ledu a sněhu, které by se mohly cestou uvolnit.

 
 

Zvěřejněno 24.1.2016:     Novela zákona o silničním provozu, která v tomto okamžiku čeká pouze na podpis prezidenta a vyhlášení ve sbírce zákonů vrací policistům opět možnost ODEBRÁNÍ MALÉHO TECHNICKÉHO PRŮKAZU při zjištění špatného technického stavu vozidla. Chce-li řidič získat malý techničák zpět, musí na příslušném úřadě prokázat odstranění závady protokolem o technické kontrole. Teprve poté je mu malý technický průkaz na úřadě vrácen.

 

Zvěřejněno 24.1.2016:           Změny v roce 2016 přináší PRŮBĚH KONTROLY VE STANICÍCH  STK - tyto musejí při každé prohlídce pořizovat několik předem určených fotogragií vozidla a proces kontroly se dále protahuje ukládáním pořízených snímků v systému zahlceném daty.

 

Zvěřejněno 18.1.2016:     Naše legislativa umožňuje od začátku roku 2006 požádat o vydání ZNAČKY NA PŘÁNÍ. Čekací lhůta je 15 dnů od podání žádosti na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (bývalý okres na hlavní křižovatce v Hodoníně). Cena je 5000,. Kč za kus. Tedy za přední a zadní značku dáte dohromady 10.000 Kč. Značka na přání Vám zůstává navždy a pokud auto prodáte a koupíte si nové, značka je přenosná na nový vůz. TEXT značky na přání musí obsahovat aspoň jednu... číslici a písmena bez diakritiky ( s vyjímkou písmen která by se mohla zaměňovat, což jsou G, CH, O, Q) a nesmí vytvářet žádná hanlivá nebo rasistická slova a zkratky, ani zkratky státní správy, např. PČR.

Zároveň je poskytnuta možnost nechat si za pár stokorun vyrobit a legálně požívat TŘETÍ značku, např na nosiče kol: odpadá tak nutnost demontáže zadní značky vozidla a její následné montáže na již zmíněný nosič, neboť původní zadní značka vozidla zůstávala při montáži nosiče kol překryta a tedy nebyla vidět.

 

Zvěřejněno 10.1.2016:           V DOPRAVNÍCH PŘEDPISECH o provozu na pozemních komunikacích se v tomto roce setkáme s naprostou novinkou: budou zavedeny CYKLISTICKÉ ULICE. V takto označených místech budou mít JEZDCI NA KOLECH PŘEDNOST PŘED AUTY, KTERÁ NESMÍ CYKLISTU ANI OMEZIT. Navíc v autech budeme moci jet v takovéto cyklistické ulici max. rychlostí do 30 km/hod.