Ceník a termíny opakovaných zkoušek:

 

1.     Cena kurzu řidičského oprávnění skupiny B:       11.500,- Kč     

          Cena platná při platbě v hotovosti nebo na fakturu.

K zaplacení kurzovmého je možné  použít poukázky následujícího typu: DÁRKOVÝ PASS, BONUS PASS, SMART PASS, FLEXI PASS  a FOKUS PASS. Cena je pak upravena  dle podmínek společnosti, která provádí převod poukázek na dostupné finanční prostředky - přesnou informaci sdělíme v danou chvíli na dotaz zaslaný na e-mailovou adresu josef.prikasky@seznam.cz nebo telefonicky.

 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY - obdrží každý účastník kurzu zdarma.

 

POPLATKY:

A. Před vykonáním zkoušky ze znalostí testových otázek a praktické jízdy je žadatel o řidičské oprávnění povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (v Hodoníně na Městském úřadě - na hlavní světelné křižovatce) správní poplatek ve výši 700,- Kč. Při následné opravné zkoušce musí žadatel, který u zkoušky neuspěl hned na počátku z testů a na zkoušku z praktické jízdy tak nedošlo, zaplatit předem na příslušnému úřadě správní poplatek 100 Kč. Uspěl-li žadatel u testů a opakuje -li ze zkušebním komisařem v náhradním termínu pouze praktickou jízdu, je žadatel dle zákona povinen předem příslušnému úřadu uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč.

 

B. K první řádné zkoušce budete v Autoškole Příkaský  přihlašeni vždy zdarma. Před  další opravnou zkouškou hradí žadatel autoškole poplatek ve výši 400 Kč za každé opakování zkoušky.

Termíny pro opakování zkoušky z autoškoly: Na první opakovanou zkoušku je možné se znova přihlásit nejdříve po uplynutí 5 pracovních dnů. Zatím je možné opakovat každou zkoušku neomezeně po dobu 6 měsíců od data první zkoušky. Zde je reálný předpoklad, že od druhé poloviny roku 2021 dojde k právní úpravě a každý žadel o řidičské oprávnění bude mít možnost opakovat každou část zkoušky pouze dvakrát. Poté zbývá bohužel jediné: podrobit se znova výcviku v autoškole.

Nebude - li se cítit na zkoušku připraveni, zbývají vždy dvě možnosti nebo jejich kombinace:

a) v teorii - doučte se nejasnou látku, přijďte znova a zdarma na výku teorie, která probíhá s kadým dalším kurzem neustále opakovaně.

Otestujte Vaše možnosti na veřejně přístupných stánkách ministerstva dopravy: https://etesty2.mdcr.cz/

Pomůcka: na testy jste připraveni pokud si testovou  otázku přečtete a bez dalšího váhání jste schopni v duchu si správně odpovědět.

b) v praktických jízdách - poraďte se zavčas s Vaším instruktorem a požádejte o další kondiční jízdy. Zákon  stanovuje pouze minimální počety hodin, kterými je třeba při výcviku projít.

 

2. Cena jedné hodiny KONDIČNÍ JÍZDY  -  350 Kč/hod.

    (Poznámka: Délka jedné vyučovací hodiny nebo praktické jízdy je pro autoškolu zákonem stanovena na dobu 45 minut)

 

3. Cena PŘEZKOUŠENÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI - PŘED VRÁCENÍM ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU řidičské skupiny B                                                                                       - 3.000,- Kč.

 

4. JEDEME DO BRNA - jde o 4 vyučovací hodiny jízdy po 45 minutách, které v sobě zahrnují jízdu do Brna, zaparkování v obchodním centru Olympia, vjezd do centra Brna ke Zvonařce, dále pokračování podél Vaňkovky na Malinovského náměstí, průjezd na ulici Českou, zpět ulicí Pekařskou na Malinovského náměstí, průjezd k Výstavišti v Pisárkách, dále ulicí Hybešovou směrem k hlavnímu vlakovému nádraží, návrat po ulici Husově na Českou, objezd Moravského náměstí přes Dornych a návrat kolem bývalého Prioru zpět na Hodonín nebo Kyjov. Nabídku mohou využít nový uchazeči o řidičský průkaz, kteří mají odjetý zákonný výukový limit 28 hodin praktické jízdy nebo držitelé platného řidičského oprávnění. Není tedy určena pro začátečníky a není na ni v rámci běžné výuky žádný automatický nárok. Cílem je překonat obavy z průjezdů centrem velkoměsta s provozem tramvají, autobusů a trolejbusů. Po odjetí dvou vyučovacích hodin následuje přestávka spojené s vypitím kávy, čaje nebo 0,3 dcl jiného nealkoholického nápoje. Hodnota tohoto občerstvení je zdarma, odpočinkový čas je čas přestávky a nazapočítává se do celkové odjeté doby, tedy nic neplatíte navíc, žádný čas se Vám neodečítá z garantované doby jízdy 4x45 minut.                                                                  CENA - 1400,- Kč.

 

5. PŘECHOD DO JINÉ AUTOŠKOLY, UKONČENÍ VÝCVIKU PŘED PRVNÍ ZKOUŠKOU

administrativní poplatek 500,-Kč

cena za jednu absolvovanou hodinu v autoškole: 350,- Kč

 

 

 

Všechny ceny autoškoly uvedeny včetně DPH - autoškola není plátcem DPH

Změna ceníku je vyhrazena.