Ceník a termíny opakovaných zkoušek:

CENA KAŽDÉHO KURZU JE STANOVENA V ZÁVÍSLOSTI NA DRUHU KURZU A JEHO OGANIZACI.

 

1. KURZ řidičského oprávnění skupiny B typ - základní BASIC zahrnuje:

 

a) 19 hodin výuky a výcviku na učebně, dovoz na učebnu a odvoz po ukončení výuky na smluvené místo pro všechny přespolní zdarma

    první dvě vyučovací hodiny praktické jízdy probíhají na autocvičišti Pánov, doprava účastníka kurzu na autocvičiště a zpět je zajištěna zdarma vozidlem autoškoly

b) 28 hodin povinné praktické jízdy - jízda u tohoto typu kurzu probíhá s výcvikovým vozidlem Škoda Fabia Combi

c) nástup a výstup na jízdu vždy na předem dohodnutém místě (doma, u školy, v zaměstnání apod.)

d) procvičení a vysvětlení všech dopravních situací na křižovatkách dle aktuálních testových otázek na www.mdcr.cz

e) časový horizont výuky a přípravy - cca 2 měsíce, při běžné celospolečenské situaci, neomezené vlivem nemoci (např. kovid), válečným stavem, živelnou pohromou a jinými na pohled nesmyslnými a nepředpokládanými podobnými vlivy uvedeného charakteru

 

Bez dalšího příplatku získáváte v Autoškole Příkaský pohodlnost V.I.P kurzů, kdy v rámci probíhající autoškoly nemusíte nikam složitě dojíždět, ať už se jedná o výuku nebo nástup či výstup z praktické jízdy. Až v průběhu kurzu oceníte tyto časové  a organizační výhody.

 

Cena kuzu BASIC: 16.500,- Kč

 

 

2.KURZ řidičského oprávnění skupiny B typ - DÁLNICE:

 

Nabídka v bodech a) až e) vychází ze základní nabídky kurzu ZÁKLAD. Zde navíc získáváte:

 

f2)  jízdu podle navigace - plus bod g2)

g2)  celkem tři hodiny 3 x 45 minut praktické jízdy s orientací na dálniční provozu  na úseku dálnice Břeclav - Brno - Rousínov nebo Vyškov (dle momentální dopravní situace). V délce tří vyučovacích hodin započítán příjezd a odjezd z dálnice.  V Brně následuje krátký sjezd z dálnice na odpočivadlo s možností vydechnutí a občerstvení. Čas zde strávený (15 minut) se nezapočítává do celkové doby jízdy 3x 45 minut.

Cena kurzu DÁLNICE: 18.500,- Kč

 

 

 

3. KURZ řidičského oprávnění skupiny B typ EXPRES zahrnuje:

 

Nabídka v bodech a) až d) vychází z omezené nabídky kurzu ZÁKLAD. Navíc získáváte:

 

f3)  ABSOLUTNÍ přednost v individuálním plánování praktických jízd před ostatními uchazeči o řidičská oprávnění v Autoškole Příkaský

g3) ABOLUTNÍ přednost v přihlášení k závěrečné zkoušce  a jejímu vykonání - nečekáte na jiné účastníky kurzů, než svůj výcvik dokončí.

 

Smyslem tohoto druhu výcviku je připravit uchazeče co nejdříve (cca do měsíce) k závěrečné zkoušce, přitom bez zbytečného stresu, s maximálním respektem k časovým možnostem uchazeče o řidičské oprávnění.

 

Cena kurzu EXPRES: 21.900,- Kč

 

Kapacita kurzu je z hlediska časových možností omezena: maximálně 2 uchazeči v kalendářním měsíci.

Při náhradní a opakovací zkoušce z praktické jízdy neplatíte Autoškole Příkaský žádný poplatek.

 

 

 

 

4. NOVINKA - KURZ řidičského oprávnění skupiny B typ SUV:

 

 Nabídka tohoto kurzu vychází z  rostoucího zájmu uchazečů naučit se hned zpočátku ovládat bezpečně mohutnější vozidlo typu SUV, jehož konstrukce odpovídá představě terénního vozidla, které je vyšší, širší nebo delší než většina používaných osobních motorových vozidel.

Náplň kurzu SUV je následující:

a) 28 hodin základní praktické jízdy s vozidlem kategorie SUV -  DACIA DUSTER

První dvě hodiny praktické jízdy probíhají na autocvičišti Pánov. Doprava na autocvičiště tam a zpět zajišťena zdarma firemním vozidlem atutoškoly

b) 19 hodin výuky a výcviku na učebně, dovoz na učebnu a odvoz po ukončení výuky na smluvené místo zdarma

c) nástup a výstup na jízdu vždy na předem dohodnutém místě (doma, u školy, v zaměstnání apod.)

d) procvičení  a vysvětlení všech dopravních situací na křižovatkách dle aktuálních testových otázek na www.mdcr.cz

e) časový horizont výuky a přípravy - max 2 měsíce, při běžné celospolečenské a zdravotní situaci

f) DVĚ HODINY jízdy V NOCI v délce 2 x 45 minut NAVÍC, uchazeč kurzu tedy absolvuje celkem 30 hodin praktické jízdy

 

Cena kurzu SUV: 19.900,- Kč

 

Kapacita kurzu omezena z časového hlediska - max. 2 osoby

 

5. OPAKOVANÝ PRAKTICKÝ VÝCVIK (28 hodin po 45 min.) po třech neúspěšných pokusech o zkoušku z praktické jízdy:

- pro cizí uchazeče o řidičské oprávnění, kteří přicházejí z jiné autoškoly, je cena vzhledem k rozsahu a náročnosti výcviku stejná jako u základního kurzu  - 16.500,- Kč

- pro absolventy kurzu autoškoly Příkaský - 14.800,- Kč

 

 

6. OPAKOVANÁ VÝUKA po třech neúspěšných pokusech o zkoušku z pravidel :4.800,- Kč

 

 

 

 

Možnost  platby na fakturu nebo v nezbytných případech v hotovosti.

 

K zaplacení kurzovného je možné  použít poukázky následujícího typu: DÁRKOVÝ PASS, BONUS PASS, SMART PASS, FLEXI PASS  a FOKUS PASS. Cena je pak upravena  dle podmínek společnosti, která provádí převod poukázek na dostupné finanční prostředky - přesnou informaci sdělíme v danou chvíli na dotaz zaslaný na e-mailovou adresu josef.prikasky@seznam.cz nebo telefonicky.

 

 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY - obdrží každý účastník kurzu zdarma. Každý účastník navíc ziskává po dobu trvání kurzu zdarma přístup na elekronické výukové stránky „Autoškola? Pohodlně!“ společnosti www.schroter.cz

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

 

POPLATKY stanovené zákonem, nelze je obejít. Představují totiž jakousi finanční náhradu orgánům státní správy za to, že Vám umožní vykonat zkoušku před zkušebním komisařem a získat řidičské oprávnění:

 

A. Před vykonáním zkoušky ze znalostí testových otázek a praktické jízdy je žadatel o řidičské oprávnění povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč. Při následné opravné zkoušce musí žadatel, který u zkoušky neuspěl hned na počátku z testů a na zkoušku z praktické jízdy tak nedošlo, zaplatit předem na příslušnému úřadě správní poplatek 100 Kč. Uspěl-li žadatel u testů a opakuje -li se zkušebním komisařem v náhradním termínu pouze praktickou jízdu, je žadatel dle zákona povinen předem příslušnému úřadu uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč.

 

B. K první řádné zkoušce budete v Autoškole Příkaský přihlašeni vždy zdarma. Po úspěšném složení zkoušky z teorie a praktické jízdy požádáte o řidičský průkaz a čekáte na jeho vydání. Před případnou další opravnou zkouškou hradí žadatel autoškole poplatek ve výši 500 Kč za každé opakování zkoušky z praktické jízdy. Za opakování  pokusů z teoterických testů na Městském úřade v Kyjově neplatíte autoškole žádný poplatek, autoškola se tohoto opakování zkoušky neúčastní.

 

Termíny pro opakování zkoušky z autoškoly: Na první opakovanou zkoušku je možné se znova přihlásit nejdříve po uplynutí 5 pracovních dnů. Opakovat každou zkoušku je možné po dobu 12 měsíců od data první zkoušky. Od druhé poloviny roku 2021 došlo k zásadní právní úpravě a každý žadel o řidičské oprávnění má možnost opakovat každou část zkoušky pouze dvakrát. Poté zbývá b a ohužel jediné: podrobit se znova procesu přípravy ke zkoušce  v autoškole v té celé části, ve které uchazeč o řidičské oprávnění neuspěl - prosím viz dále bod  ceník

 

Nebude - li se cítit na řádnou zkoušku z autoškoly připraveni, zbývají vždy dvě možnosti nebo jejich kombinace:

a) v teorii - doučte se nejasnou látku, přijďte znova a zdarma na výku teorie, která probíhá s kadým dalším kurzem neustále opakovaně.

Otestujte Vaše možnosti na veřejně přístupných stánkách ministerstva dopravy: https://etesty2.mdcr.cz/

 

Pomůcka: na testy jste připraveni pokud si testovou  otázku přečtete a bez dalšího váhání jste schopni v duchu si správně odpovědět.

b) v praktických jízdách - poraďte se zavčas s Vaším instruktorem o možnosti zdokonalení a získání sebedůvěry využitím dalších kondičních jízd. Zákon  stanovuje pouze minimální počty hodin (t.j. 28 x 45 minut), kterými je třeba při výcviku povinně projít.

 

2. Cena jedné hodiny KONDIČNÍ JÍZDY pro účastníky kurzu Autoškoly Příkaský  -  500 Kč/hod.

    Cena jedné hodiny KONDIČNÍ JÍZDY pro OSTATNÍ zájemce - 600 Kč/hod, 10 kondičních jízd pro ostatní zájemce se slevou - cena se slevou - 5.000 Kč

 

    (Poznámka: Délka jedné vyučovací hodiny nebo praktické jízdy je 45 minut).

 

3. Cena PŘEZKOUŠENÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI - PŘED VRÁCENÍM ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU řidičské skupiny B     

                                                                                    - 4.900,- Kč s využitím výcvikového vozidla ŠKODA FABIA

                                                                                    - 5.700,- Kč s využitím výcvikového vozidla SUV - DACIA DUSTER

 

                                                                                                 Ceny platné od 19.9.2022     

 

POPLATKY:

A. Před vykonáním zkoušky ze znalostí testových otázek a praktické jízdy je žadatel o řidičské oprávnění povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč. Při následné opravné zkoušce musí žadatel, který u zkoušky neuspěl hned na počátku z testů a na zkoušku z praktické jízdy tak nedošlo, zaplatit předem na příslušnému úřadě správní poplatek 100 Kč. Uspěl-li žadatel u testů a opakuje -li se zkušebním komisařem v náhradním termínu pouze praktickou jízdu, je žadatel o řidičské oprávnění dle zákona povinen předem příslušnému městskému úřadu uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč.

 

B. K první řádné zkoušce budete v Autoškole Příkaský přihlašeni vždy zdarma. Před případnou další opravnou zkouškou hradí žadatel autoškole s její účastí poplatek ve výši 500 Kč za každé opakování zkoušky z praktické jízdy. Při opravné zkoušce z testů se neplatí autoškole žádný poplatek, autoškola se opravných pokusů z teorie na Městském úřadě v Kyjově neúčastní

Termíny pro opakování zkoušky z autoškoly: Na první opakovanou zkoušku je možné se znova přihlásit nejdříve po uplynutí 5 pracovních dnů. Opakovat každou zkoušku je možné po dobu 12 měsíců od data první zkoušky. Od druhé poloviny roku 2021 došlo k zásadní právní úpravě a každý žadel o řidičské oprávnění má možnost opakovat každou část zkoušky pouze dvakrát. Poté zbývá bohužel jediné: podrobit se znova procesu přípravy ke zkoušce  v autoškole v té celé části, ve které uchazeč o řidičské oprávnění dosud neuspěl.

 

Nebude - li se cítit na řádnou zkoušku z autoškoly připraveni, zbývají vždy dvě možnosti nebo jejich kombinace:

a) v teorii - doučte se nejasnou látku, přijďte znova a zdarma na výku teorie, která probíhá s kadým dalším kurzem neustále opakovaně nebo požádejte o individuální výuku teorie v autoškole v oblasti, která Vás zajímá a která Vám nejde.

 

Otestujte vždy Vaše možnosti ještě před Vaší  zkouškou na veřejně přístupných stánkách ministerstva dopravy: https://etesty2.mdcr.cz/

 

Pomůcka: na testy jste připraveni pokud si testovou  otázku přečtete a bez dalšího váhání jste schopni v duchu si správně odpovědět.

 

b) v praktických jízdách - poraďte se zavčas s Vaším instruktorem o možnosti zdokonalení a získání sebedůvěry využitím dalších jízd. Zákon  stanovuje minimální počty hodin (t.j. 28 x 45 minut), kterými je třeba při výcviku povinně projít. Ostatní je na Vás a Vaší domluvě s instruktorem výcviku, kterého se nebojte požádat o slovní hodnocení Vaší momentální řidičské úrovně.

 

 

 

 

 

 

Všechny ceny autoškoly uvedeny včetně DPH - autoškola není plátcem DPH

Změna ceníku je vyhrazena.

 

 

 

 

Kontakt

Autoškola Příkaský

Ing. Josef Příkaský
Školní č. 277
696 02 Ratíškovice - sídlo firmy a učebna v Ratíškovicích

OVÍRACÍ DOBA - je stanovena vždy individuálně a v závislosti na probíhajícím kurzu

Tel: 728 108 824
AUTOŠKOLA PŘÍKASKÝ OTEVŘENA OPĚT OD ČERVNA TOHOTO ROKU.