Ceník

 

1.     Cena kurzu řidičského oprávnění skupiny B:       10.490,- Kč     

          Cena platná při platbě v hotovosti nebo na fakturu.

K zaplacení kurzovmého je možné  použít poukázky následujícího typu: DÁRKOVÝ PASS, BONUS PASS, SMART PASS, FLEXI PASS  a FOKUS PASS. Cena je pak upravena  dle podmínek společnosti, která provádí převod poukázek na dostupné finanční prostředky - přesnou informaci sdělíme v danou chvíli na dotaz zaslaný na e-mailovou adresu josef.prikasky@seznam.cz nebo telefonicky.

 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY - obdrží každý účastník kurzu zdarma.

 

POPLATKY:

A. Před vykonáním zkoušky ze znalostí testových otázek a praktické jízdy je žadatel o řidičské oprávnění povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (v Hodoníně na Městském úřadě - na hlavní světelné křižovatce) správní poplatek ve výši 700,- Kč. Při následné opravné zkoušce musí žadatel, který u zkoušky neuspěl hned na počátku z testů a na zkoušku z praktické jízdy tak nedošlo, zaplatit předem na příslušnému úřadě správní poplatek 100 Kč. Uspěl-li žadatel u testů a opakuje -li ze zkušebním komisařem v náhradním termínu pouze praktickou jízdu, je žadatel dle zákona povinen předem příslušnému úřadu uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč.

 

B. Před každou opravnou zkouškou hradí žadatel autoškole poplatek ve výši 400 Kč za opakování zkoušky.

 

2. Cena jedné hodiny KONDIČNÍ JÍZDY  -  350 Kč/hod.

    (Poznámka: Délka jedné vyučovací hodiny nebo praktické jízdy je pro autoškolu zákonem stanovena na dobu 45 minut)

 

3. Cena PŘEZKOUŠENÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI - PŘED VRÁCENÍM ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU řidičské skupiny B                                                                                       - 3.000,- Kč.

 

4. JEDEME DO BRNA - jde o 4 vyučovací hodiny jízdy po 45 minutách, které v sobě zahrnují jízdu do Brna, zaparkování v obchodním centru Olympia, vjezd do centra Brna ke Zvonařce, dále pokračování podél Vaňkovky na Malinovského náměstí, průjezd na ulici Českou, zpět ulicí Pekařskou na Malinovského náměstí, průjezd k Výstavišti v Pisárkách, dále ulicí Hybešovou směrem k hlavnímu vlakovému nádraží, návrat po ulici Husově na Českou, objezd Moravského náměstí přes Dornych a návrat kolem bývalého Prioru zpět na Hodonín nebo Kyjov. Nabídku mohou využít nový uchazeči o řidičský průkaz, kteří mají odjetý zákonný výukový limit 28 hodin praktické jízdy nebo držitelé platného řidičského oprávnění. Není tedy určena pro začátečníky a není na ni v rámci běžné výuky žádný automatický nárok. Cílem je překonat obavy z průjezdů centrem velkoměsta s provozem tramvají, autobusů a trolejbusů. Po odjetí dvou vyučovacích hodin následuje přestávka spojené s vypitím kávy, čaje nebo 0,3 dcl jiného nealkoholického nápoje. Hodnota tohoto občerstvení je zdarma, odpočinkový čas je čas přestávky a nazapočítává se do celkové odjeté doby, tedy nic neplatíte navíc, žádný čas se Vám neodečítá z garantované doby jízdy 4x45 minut.                                                                  CENA - 1400,- Kč.

 

 

 

 

Všechny ceny autoškoly uvedeny včetně DPH - autoškola není plátcem DPH

Změna ceníku je vyhrazena.