Ceník a termíny opakovaných zkoušek:

CENA KAŽDÉHO KURZU JE STANOVENA V ZÁVÍSLOSTI NA DRUHU KURZU A JEHO OGANIZACI.

 

 

 

1. KURZ řidičského oprávnění skupiny B typ - základní BASIC zahrnuje:

 

a) 19 hodin výuky a výcviku na učebně, dovoz na učebnu a odvoz po ukončení výuky na smluvené místo pro všechny přespolní zdarma

    první dvě vyučovací hodiny praktické jízdy probíhají na autocvičišti Pánov, doprava účastníka kurzu na autocvičiště a zpět je zajištěna zdarma vozidlem autoškoly

b) 28 hodin povinné praktické jízdy - jízda u tohoto typu kurzu probíhá s výcvikovým vozidlem Škoda Fabia Combi

c) nástup a výstup na jízdu vždy na předem dohodnutém místě (doma, u školy, v zaměstnání apod.)

d) procvičení a vysvětlení všech dopravních situací na křižovatkách dle aktuálních testových otázek na www.mdcr.cz

e) časový horizont výuky a přípravy - cca 2 měsíce, při běžné celospolečenské situaci. Díky jasné organizaci a časové návaznosti  jednotlivých kurzů není výsledná doba trvání kurzu není ani tak ovlivněna kapacitou Autoškoly Příkaský jako časovými možnostmi samostatných uchazečů o řidičské oprávnění.

 

Bez dalšího příplatku získáváte v Autoškole Příkaský pohodlnost V.I.P kurzů, kdy v rámci probíhající autoškoly nemusíte nikam složitě dojíždět, ať už se jedná o výuku nebo nástup či výstup z praktické jízdy. Hned na počátku kurzu oceníte tyto časové  a organizační výhody.

 

Cena kuzu BASIC: 19.900,- Kč - platí při běžné celospolečenské situaci pro nové uchazeče o řidičské oprávnění, zaregistrované v Autoškole Příkaský do 30.6.2024.

 

2. DOPLNĚK KURZU řidičského oprávnění skupiny B typ - DÁLNICE:

 

Nabídka v bodech a) až e) vychází ze základní nabídky kurzu ZÁKLAD. Zde navíc získáváte:

 

f2)  jízdu po pozemní komunikaci podle pokynů navigace - plus bod g2)

g2)  celkem čtyři hodiny 4 x 45 minut praktické jízdy s orientací na dálniční provozu  na úseku dálnice Břeclav - Brno - Rousínov nebo Vyškov (dle momentální dopravní situace). V délce  vyučovacích hodin je započítán příjezd a odjezd z dálnice. 

V Brně dochází ke  krátkému sjezd z dálnice na odpočivadlo s možností vydechnutí a občerstvení. Čas zde strávený (15 minut) se nezapočítává do celkové doby jízdy 4 x 45 minut.

 

Cena DOPLŇKU kurzu DÁLNICE: příplatek 2.500,- Kč za 4 hodiny jízdy navíc s dálniční známkou na jeden den k Vámi zvolenému kurzu

 

 

 

3. Expresní KURZ řidičského oprávnění skupiny B typ SOLITÉR zahrnuje:

 

Nabídka v bodech a) až d) vychází z nabídky kurzu ZÁKLAD. Navíc získáváte:

 

f3)  ABSOLUTNÍ přednost v individuálním plánování praktických jízd před ostatními uchazeči o řidičská oprávnění v Autoškole Příkaský

g3) ABOLUTNÍ přednost v přihlášení k závěrečné zkoušce  a jejímu vykonání - nečekáte na jiné účastníky kurzů, než svůj výcvik dokončí.

 

Smyslem tohoto druhu výcviku je připravit uchazeče co nejdříve (cca do měsíce ze strany autoškoly, za předpokladu stejných časových možností ze strany uchazeče) k závěrečné zkoušce, přitom bez zbytečného stresu, s maximálním respektem k časovým možnostem uchazeče o řidičské oprávnění.

 

Cena kurzu EXPRES: 29.000,- Kč - platí od 6.1.2024

 

Kapacita kurzu je z hlediska časových možností omezena: maximálně 1 uchazeč v kalendářním měsíci.

 

 

 

 

4. KURZ řidičského oprávnění skupiny B - typ SUV:

 

 Nabídka tohoto kurzu vychází z  rostoucího zájmu uchazečů naučit se hned zpočátku ovládat bezpečně mohutnější vozidlo typu SUV, jehož konstrukce odpovídá představě terénního vozidla, které je vyšší, širší nebo delší než většina běžných používaných osobních motorových vozidel.

Náplň kurzu SUV je následující:

a) 26 hodin základní praktické jízdy s vozidlem kategorie SUV -  DACIA DUSTER

První dvě hodiny praktické jízdy probíhají na autocvičišti Pánov s vozidlem ŠKODA FABIA. Doprava na autocvičiště tam a zpět zajišťena zdarma firemním vozidlem atutoškoly

b) 19 hodin výuky a výcviku na učebně, dovoz na učebnu a odvoz po ukončení výuky na smluvené místo zdarma

c) nástup a výstup na jízdu vždy na předem dohodnutém místě (doma, u školy, v zaměstnání apod.)

d) procvičení  a vysvětlení všech dopravních situací na křižovatkách dle aktuálních testových otázek na www.mdcr.cz

e) časový horizont výuky a přípravy - max 2 měsíce, při běžné celospolečenské a zdravotní situaci

f) DVĚ HODINY jízdy V NOCI v délce 2 x 45 minut NAVÍC, uchazeč kurzu tedy absolvuje celkem 30 hodin praktické jízdy

 

Cena kurzu SUV: 24.000,- Kč - platí od 6.1.2024

 

Kapacita kurzu omezena z časového hlediska - max. 1 osoba/ 1 měsíc

 

5. OPAKOVANÝ PRAKTICKÝ VÝCVIK (28 hodin po 45 min.) po třech neúspěšných pokusech o zkoušku z praktické jízdy:

- pro cizí uchazeče o řidičské oprávnění, kteří přicházejí z jiné autoškoly, je cena vzhledem k rozsahu a náročnosti praktického výcviku stejná jako u základního kurzu  - 19.900,- Kč

- pro absolventy kurzu autoškoly Příkaský - 17.900,- Kč

 

 

6. OPAKOVANÁ VÝUKA po třech neúspěšných pokusech o zkoušku z pravidel : 4.900,- Kč

 

7. STORNO POPLATEK ZA NENASTOUPENÍ NA DOHODNUTOU JÍZDU bez omluvy minimálně 24 hodin předem  - 500,- Kč

 

8. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ KURZU NEBO PŘECHOD DO JINÉ AUTOŠKOLY800,-  Kč poplatek za vyřízení nezbytné administrativy - POTVRZENÍ O ABSOLVOVANÉ VÝUCE

- plus uhrazení absolvovaných hodin v teoretické výce a praktickém výcviku. Případný přeplatek Vám bude vrácen na účet.

 

 

9. Cena jedné hodiny KONDIČNÍ JÍZDY  -  600,-  Kč/ hod.

 

    Poznámka: Délka jedné vyučovací hodiny nebo praktické jízdy je 45 minut.

 

10. Cena PŘEZKOUŠENÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI - PŘED VRÁCENÍM ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU řidičské skupiny B     

                                                                                    - 4.900,-  Kč s využitím výcvikového vozidla ŠKODA FABIA

                                                                                    - 5.700,-  Kč Kč s využitím výcvikového vozidla SUV - DACIA DUSTER

 

     

Možnost  platby na fakturu nebo v nezbytných případech v hotovosti.

 

K zaplacení kurzovného je možné  použít poukázky SODEXO - od roku 2024 PLUXEE, následujícího typu: DÁRKOVÝ PASS, BONUS PASS, SMART PASS, FLEXI PASS (i nové TMAVĚ FIALOVÉ, PLATNÉ DO 31.12.2025) a FOKUS PASS. Cena je pak upravena  dle podmínek společnosti, která provádí převod poukázek na dostupné finanční prostředky - přesnou informaci sdělíme v danou chvíli na dotaz zaslaný na e-mailovou adresu josef.prikasky@seznam.cz nebo telefonicky.

 

 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY - každý účastník kurzu obdrží zdarma výukové CD,  plus po zaplacení faktury získává po dobu trvání kurzu zdarma přístup na elekronické výukové stránky „Autoškola? Pohodlně!“ společnosti www.schroter.cz.

Dále dál samozřejmě existuje možnost zapůjčení tištěné učebnice „Autoškola? Pohodlně!“

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

                                                                                             

 

POPLATKY:

A. Před vykonáním zkoušky ze znalostí testových otázek a praktické jízdy je žadatel o řidičské oprávnění povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč. Při následné opravné zkoušce musí žadatel, který u zkoušky neuspěl hned na počátku z testů a na zkoušku z praktické jízdy tak nedošlo, zaplatit předem na příslušnému úřadě správní poplatek 100 Kč. Uspěl-li žadatel u testů a opakuje -li se zkušebním komisařem v náhradním termínu pouze praktickou jízdu, je žadatel o řidičské oprávnění dle zákona povinen předem příslušnému městskému úřadu uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč.

 

B. K první řádné zkoušce budete v Autoškole Příkaský přihlašeni vždy zdarma. Před případnou další opravnou (druhou nebo třetí) zkouškou hradí žadatel autoškole s její účastí poplatek ve výši:

- 500,-  Kč za opakování zkoušky z praktické jízdy v případě, že na opravu jdete spolu s jinými novými žadateli o řidičská oprávnění, tedy s následujícím novým kurzem

- 1000,-  Kč za opakování zkoušky z praktické jízdy v případě, že na opravu nejdete s jiným novým kurzem

Při opravné zkoušce z testů se neplatí autoškole žádný poplatek, autoškola se opravných pokusů z teorie na Městském úřadě v Kyjově neúčastní. Pokud si účast autoškoly přesto vyžádáte, jdete se pokusit o opravu testů a současně uvažujete o zkoušce i z praktických jízd, bez ohledu na to, jak výsledek opravné zkoušky z testů dopadne, je tento úkon zpoplatěn částkou 1000 Kč. Autoškolu Příkaský požádejte prosím dostatečně předem o přihlášení ke zkoušce, zajištění opravného termínu současně na zkoušku i jízdu a poskytnutí výcvikového vozidla.

 

Vzhledem k celkové vytíženosti Autoškoly Příkaský nevzniká u žádného uchazeče automatický nárok na samostatnou účast autoškoly na jeho samostatném opakování zkoušky.

 

Termíny pro opakování zkoušky z autoškoly: Opakovat každou zkoušku je možné po dobu 12 měsíců od data první zkoušky. Od druhé poloviny roku 2021 došlo k zásadní právní úpravě a každý žadatel o řidičské oprávnění má možnost opakovat každou část zkoušky pouze dvakrát. Poté zbývá bohužel jediné: podrobit se znova procesu přípravy ke zkoušce v autoškole v té celé části, ve které uchazeč o řidičské oprávnění dosud neuspěl.

 

Nebude - li se cítit na řádnou zkoušku z autoškoly připraveni, zbývají vždy dvě možnosti nebo jejich kombinace:

a) v teorii - doučte se nejasnou látku, přijďte znova a zdarma na výuku teorie, která probíhá s každým dalším kurzem neustále opakovaně nebo požádejte o individuální výuku teorie v autoškole v oblasti, která Vás zajímá a která Vám nejde.

 

Otestujte vždy Vaše možnosti ještě před Vaší závěrečnou zkouškou na veřejně přístupných stánkách ministerstva dopravy: https://etesty2.mdcr.cz/

Pomůcka: na testy jste připraveni pokud si testovou otázku přečtete a bez dalšího váhání jste schopni v duchu si správně odpovědět.

 

b) v praktických jízdách - poraďte se zavčas s Vaším instruktorem o možnosti zdokonalení a získání sebedůvěry využitím dalších jízd. Zákon stanovuje minimální počty hodin (t.j. 28 x 45 minut), kterými je třeba při výcviku povinně projít. Ostatní je na Vás a Vaší domluvě s instruktorem výcviku, kterého se nebojte požádat o slovní hodnocení Vaší momentální řidičské úrovně.

 

     

Možnost  platby na fakturu nebo v nezbytných případech v hotovosti.

 

K zaplacení kurzovného je možné  použít poukázky typu FLEXI PASS. Cena je pak upravena  dle podmínek společnosti, která provádí převod poukázek na dostupné finanční prostředky - přesnou informaci sdělíme v danou chvíli na dotaz zaslaný na e-mailovou adresu josef.prikasky@seznam.cz nebo telefonicky.

 

 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY - každý účastník kurzu po úhradě faktury za kurzovné získává po dobu trvání kurzu zdarma přístup na elekronické výukové stránky „Autoškola? Pohodlně!“ společnosti www.schroter.cz.

Dále dál samozřejmě poskytuje Autoškola Příkaský možnost zapůjčení tištěné učebnice „Autoškola? Pohodlně!“

 

 

                                                                                             

 

POPLATKY:

A. Před vykonáním zkoušky ze znalostí testových otázek a praktické jízdy je žadatel o řidičské oprávnění povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč. Při následné opravné zkoušce musí žadatel, který u zkoušky neuspěl hned na počátku z testů a na zkoušku z praktické jízdy tak nedošlo, zaplatit předem na příslušnému úřadě správní poplatek 100 Kč. Uspěl-li žadatel u testů a opakuje -li se zkušebním komisařem v náhradním termínu pouze praktickou jízdu, je žadatel o řidičské oprávnění dle zákona povinen předem příslušnému městskému úřadu uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč.

 

B. K první řádné zkoušce budete v Autoškole Příkaský přihlašeni vždy zdarma. Před případnou další opravnou zkouškou hradí žadatel autoškole s její účastí poplatek ve výši 500 Kč za každé opakování zkoušky z praktické jízdy. Při opravné zkoušce z testů se neplatí autoškole žádný poplatek, autoškola se opravných pokusů z teorie na Městském úřadě v Kyjově neúčastní.

Termíny pro opakování zkoušky z autoškoly: Na první opakovanou zkoušku je možné se znova přihlásit nejdříve po uplynutí 5 pracovních dnů. Opakovat každou zkoušku je možné po dobu 12 měsíců od data první zkoušky. Od druhé poloviny roku 2021 došlo k zásadní právní úpravě a každý žadatel o řidičské oprávnění má možnost opakovat každou část zkoušky pouze dvakrát. Poté zbývá bohužel jediné: podrobit se znova procesu přípravy ke zkoušce v autoškole v té celé části, ve které uchazeč o řidičské oprávnění dosud neuspěl.

 

Nebude - li se cítit na řádnou zkoušku z autoškoly připraveni, zbývají vždy dvě možnosti nebo jejich kombinace:

a) v teorii - doučte se nejasnou látku, přijďte znova a zdarma na výuku teorie, která probíhá s každým dalším kurzem neustále opakovaně nebo požádejte o individuální výuku teorie v autoškole v oblasti, která Vás zajímá a která Vám nejde.

 

Otestujte vždy Vaše možnosti ještě před Vaší závěrečnou zkouškou na veřejně přístupných stánkách ministerstva dopravy: https://etesty2.mdcr.cz/

Pomůcka: na testy jste připraveni pokud si testovou otázku přečtete a bez dalšího váhání jste schopni v duchu si správně odpovědět.

 

b) v praktických jízdách - poraďte se zavčas s Vaším instruktorem o možnosti zdokonalení a získání sebedůvěry využitím dalších jízd. Zákon stanovuje minimální počty hodin (t.j. 28 x 45 minut), kterými je třeba při výcviku povinně projít. Ostatní je na Vás a Vaší domluvě s instruktorem výcviku, kterého se nebojte požádat o slovní hodnocení Vaší momentální řidičské úrovně.

 

Všechny ceny autoškoly uvedeny včetně DPH - autoškola není plátcem DPH

Změna ceníku je vyhrazena.

 

 

 

 

Kontakt

Autoškola Příkaský

Ing. Josef Příkaský
Školní č. 277
696 02 Ratíškovice - sídlo firmy a učebna v Ratíškovicích

OVÍRACÍ DOBA - je stanovena vždy individuálně a v závislosti na probíhajícím kurzu

Tel: 728 108 824