Organizace kurzu

Výuka nových uchazečů o řidičské oprávnění je v Autoškole Příkaský v běžném kurzu prováděna podle individuálního studijního plánu, což znamená, že v jedné skupině je maximálně pět žáků.

Při plné obsazenosti váš kurz začíná teoretickou výukou ke konci praktických jízd kurzu probíhajícího.

Jakmile se probíhající kurz chystá předstoupit k závěrečným zkouškám, nový kurz začíná s praktickými jízdami. Obvyklá doba trvání praktických jízd pro 5 žáků je zpravidla pět až osm týdnů - v závislosti na vzájemných časových a kapacitních možnostech instruktora a především samotných uchazečů o řidičské oprávnění.

Ani v době stávající převyšující poptávky po účasti v kurzu nad kapacitními možnostmi autoškoly se do AUTOŠKOLY PŘÍKASKÝ uchazeči nikdy nenabírají v nekontrolovaném množství, ale vždy tak, aby uchazeči měli zaručenou učást na praktické jízdě v kurzu, o kterém vědí, kdy začne a po vyjasnění časových možností všech uchazečů vědí, kdy kurz bude zakončen a Autoškola Příkaský je předvede k závěrečné zkoušce.

Organizace AUTOŠKOLY PŘÍKASKÝ je garantem účasti uchazeče na praktických jízdách kurzu, kterého se účastní nebo který se bezprostředně otevírá. Nedochází a nedojde k situaci, kdy se přihlásíte do kurzu a na praktickou jízdu se nemůžete dostat.

Autoškola Příkaský v současné době nabírá uchazeče do pořadí registrovaných účastníků. Autoškola Příkaský tyto uchazeče postupně kontaktuje dle pořadí, ve kterém se do kurzu přihlásili a současně dle data narození tak, aby byli do kurzu zařazeni co nejdříve. Všem těmto registrovaným uchazečům osobně jako majitel autoškoly děkuji za jejich trpělivost a důvěru v pevnou oranizaci výuky.

Pokud by nebyla kapacita kurzu naplněna na maximální počet pěti žáků, může teoretická výuka a praktický výcvik v řízení probíhat souběžně. Celková doba trvání kurzu se tak zkracuje.

 

Organizace praktických jízd

Během praktických jízd odjedete s Autoškolou Příkaský celkem 14 jízd - každá jízda trvá 2 x 45 minut.

První polovinu praktického výcviku jízd v základním kurzu (7 jízd vždy po 2x45 minutách) Vám Autoškola Příkaský vyjde co nejvíce vstříc a bude se snažit Vám maximálně přizpůsobovat v práci nebo ve škole a pokud nemáte jinou možnost, odjedeme tuto první polovinu jízd během odpoledních hodin, po práci nebo po škole.

Druhou polovinu praktického výcviku v základním kurzu (zbývajících 7 jízd po 2x45 minutách) odjedete s Autoškolou Příkaský v dopoledních hodinách tak, abyste si zvykli na dopolední provoz v Kyjově, kde pojedete svoji zkušební jízdu se zkušebním komisařem. Počítejte tedy s touto dobou předem tak, abyste si udělali potřebný čas a dokázali se domluvit a omluvit v práci nebo ve škole.

 

Pokud Vám uvedená organizace jízd nevyhovuje, zůstává pro Vás řešení přihlásit se v Autoškole Příkaský do kurzu SOLITÉR, ve kterém všechny jízd odjezdíte v časech, které Vám maximálně vyhovují.

 

Kontakt

Autoškola Příkaský

Ing. Josef Příkaský
Školní č. 277
696 02 Ratíškovice - sídlo firmy a učebna v Ratíškovicích

OVÍRACÍ DOBA - je stanovena vždy individuálně a v závislosti na probíhajícím kurzu

Tel: 728 108 824