Průběh zkoušek v autoškole na MÚ v Kyjově.

 

Zkoušky pro získání řidičského oprávnění se konají v místně příslušné obci s rozšířenou působností. Zkouškový termín zajistí autoškola po ukončení výuky a výcviku v autoškole.

Součásti zkoušky

Zkouška v autoškole se skládá z několika dílčích částí:

  • teoretická zkouška z pravidel silničního provozu (eTesty)
  • praktická zkouška z jízdy

Průběh zkoušky

Na Městském úřadě v Kyjově se zkoušky z pravidel i jízd konají v jeden den. Většina úřadů bohužel nedokáže žadatelům sdělit přesný čas začátku zkoušky z jízd, proto se v den zkoušky připravte na čekání (v řádu hodin).

Začíná se vždy teoretickou zkouškou z pravidel, která má charakter písemného testu vyplňovaného na počítači (eTesty). Zkoušku z jízd (případně z ovládání a údržby vozidla) je možné absolvovat až po úspěšném absolvování zkoušky z pravidel. Dokud tedy žadatel eTesty nezvládne, zkoušky z jízd se nemůže zúčastnit.

Poplatky za zkoušky

Se zkouškami jsou spojeny správní poplatky, které vybírá příslušný úřad a nejsou součástí ceny výcviku.

Druh zkoušky

Správní poplatek placený úřadu

První zkouška

700,- Kč

Opravná zkouška z pravidel

100,- Kč

 

 

Náhradní a opravná zkouška z jízd   

400,- Kč

Pokud se zkouška nekoná, správní poplatek nepropadá. Při opravném termínu je nutné počítat i s platbou autoškole - za předvedení ke zkoušce, přistavení vozidla, čas instruktora výcviku, viz prosím dále.

 

Opravná zkoušky z pravidel probíhá na Městském úřadě v Kyjově bez přítomnosti autoškoly. Za opravnou zkoušku tohoto druhu neplatíte autoškole žádný poplatek.

Teprve po úspěšném složení opravné zkoušky z pravidel kontaktujete autoškolu, kterou požádáte o nový náhradní termín z jízd. Autoškola Vám po požádání o termín u zkušebního komisaře sdělí možný termín, kdy se můžete náhradní zkoušky z jízd zúčastnit. Náhradní opravný termín z jízd je u Autoškoly Příkaský zpoplatněn následovně:

Před případnou opravnou (druhou nebo třetí) zkouškou hradí žadatel autoškole s její účastí poplatek ve výši:

- 500,-  Kč za opakování zkoušky z praktické jízdy v případě, že na opravu jdete spolu s jinými novými žadateli o řidičská oprávnění, tedy s následujícím novým kurzem

- 1000,-  Kč za opakování zkoušky z praktické jízdy v případě, že na opravu nejdete s jiným novým kurzem, jde pouze o opravy praktické jízdy

 

Náhradní opravné zkoušky z jízd neprobíhají na Městském úřadě v Kyjově automaticky ve stejný den, kdy se Vám podaří úspěšně složit opakovanou zkoušku z pravidel.

 

Hodnocení zkoušky

Zkoušky hodnotí zkušební komisař, který působí na úřadu příslušné obce. Každá dílčí součást zkoušek se hodnotí zvlášť, a to stupni "prospěl" nebo "neprospěl".

V případě teoretické zkoušky z pravidel musí žadatel v testu dosáhnout 43 bodů z 50 možných během časového limitu 30 minut. Zkouška z jízdy probíhá pod vedením zkušebního komisaře minimálně 30 minut.

 

Opravné zkoušky - časové možnosti

Počet pokusů je omezen na 2 opravné zkoušky (celkem 3 pokusy), přičemž všechny zkoušky musíte kompletně zvládnout do 12 měsíců od data prvního pokusu.. V opačném případě je nutné výcvik v autoškole absolvovat znovu.

Opravuje se pouze dílčí část zkoušky.

 

Kontakt

Autoškola Příkaský

Ing. Josef Příkaský
Školní č. 277
696 02 Ratíškovice - sídlo firmy a učebna v Ratíškovicích

OVÍRACÍ DOBA - je stanovena vždy individuálně a v závislosti na probíhajícím kurzu

Tel: 728 108 824