NOVINKY 2024

 

V činnosti každé autoškoly se od 1.1. 2024 uplatňují dva zcela nové fenomény:

 

1. L17 – alternativní možnost získat řidičské oprávnění se souhlasem zákonného zástupce pro skupinu B dříve, než bylo dosud zvykem – od 17 let, ale až do dosažení věku 18 let povinnost řídit vozidlo pouze pod dohledem zkušené a současně úředně evidované osoby (zapsané v EVIDENČNÍ KARTĚ sedmnáctiletého řidiče), tzv. MENTORA - a to pouze na území Ćeské republiky.

MENTOR - je osoba

a) které bylo uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,

b) která je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,

c) která v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d),

d) která nemá zadržený řidičský průkaz,

e) která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod a

f) která s takovým zápisem souhlasí.

 

(3) V registru řidičů mohou být zapsáni nejvýše 4 mentoři sedmnáctiletého řidiče.

 

 

Při zápisu PRVNÍHO mentora do registru na MÚ v Kyjově neplatíte žádný poplatek, při zápisu každého dalšího mentora je tento administrativní úkon zpoplatněn částkou 100,- Kč.

 

Žádost a zápis mentora nejdete spolu s další spoustou informací na stránkách www.autoskolal17.cz  https://autoskolal17.cz › uploads › 2023/10

 

Při žádosti žadatele mladšího 18 let o řidičský průkaz žádá nezletilý žadatel na kterémkoliv MÚ s osobní účasti svého zákonného zástupce.

 

Při řízení vozidla sedmnáctiletým řídičem bez dohledu mentora hrozí při přistižení takovému řidiči pokuta a zákaz řízení motorových vozidel.

 

Při řízení s mentorem musí mentor sedět vedle řidiče na místě spolujezdce.

 

 

 

 

2. ŘIDIČÁK NA ZKOUŠKUtýká se všech začínajících řidičů, kteří řidičský průkaz mají méně než dva roky, a to i ZPĚTNĚ,

a) kteří spáchali závažný šestibodový přestupek a řidičské oprávnění jim nebylo odebráno – pro takové řidiče znamená následně povinnost do 3 měsíců od spáchání šestibodového přestupku podrobit se PREVENTIVNÍMU PROGRAMU (jinak následuje ztráta řidičského oprávnění)

b) kterým byl odebrán řidičský průkaz, mají stanoven zákaz řízení a době tohoto zákazu řízení se musí podrobit PREVENTIVNÍMU PROGRAMU

 

 PREVENTIVNÍ PROGRAM obsahuje:

a) 5 hodin školení začínajících řidičů v autoškole v rozsahu

·  1 hodina teorie bezpečné, defenzivní jízdy

·  3 hodiny jízdy v provozu

·  1 hodina vyhodnocení

·  řešení konkrétního přestupku řidiče

·  sledování a vyhodnocování situace v různé intenzitě provozu, dodržování pravidel provozu

·  zranitelní účastníci silničního provozu

·  pravidla kooperativní a defenzivní jízdy

·  vliv psychického stavu, únavy a užívání alkoholu či návykových látek na řidičské schopnosti 

 

B) dopravně psychologický pohovor s akreditovaným dopravním psychologem v rozsahu 4 hodiny

 

Závažné 6 bodové přestupky (dle nového bodového systému platného od 1.1.2024):

 

Přestupek

Pokuta na místě

Pokuta ve správním řízení

Trestné body

Zákaz řízení

Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz

4 500 - 5 000 Kč

7 000 - 25 000 Kč

6

-

Otáčení se, couvání, jízda v protisměru po dálnici

4 500 - 5 000 Kč

7 000 - 25 000 Kč

6

-

Porušení zákazu předjíždění

4 500 - 5 000 Kč

7 000 - 25 000 Kč

6

-

Jízda na červenou, nezastavení na signál "Stůj!"

4 500 - 5 000 Kč

7 000 - 25 000 Kč

6

4 - 6 měsíců

Dopravní nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví

-

Do 10 let odnětí svobody

6

minimálně 18 měsíců

Dopravní nehoda s ublížením na zdraví

-

2x pokuta za přestupek vedoucí k nehodě

6

6 až 18 měsíců

Neposkytnutí první pomoci

-

Do 2 let odnětí svobody

6

-

Ohrožení chodce na přechodu

2 500 - 3 500 Kč

4 000 - 10 000 Kč

6

-

Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem

2 500 - 3 500 Kč

4 000 - 10 000 Kč

6

-


 

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY OD ROKU 2024

doporučuji čerpat informaci z přehledu na

Dopravní značky 2024 přehledně (garaz.cz)

 

DOKLADY K ŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA:

Nemusíme sebou POUZE v ČESKÉ REPUBLICE vozit a při silniční kontrole policistům předkádat:

1. OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA - tzv. MALÝ TECHNIČÁK

2. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

3. ZELENOU KARTU - fyzický doklad o pojištění vozidla - postačuje fotokopie ve vašem  funkčním mobilu

 

Občanský průkaz lze sice už nyní stáhnou na  https://edoklady.gov.cz/, ale jeho použití v elekronické podobě je velmi omezené, dané i půlročním zkušebním provozem, vozte proto občanský průkaz min. první půlrok 2024 sebou dál v podobě plastikové kartičky.

 

UPOZORNĚNÍ: při malé dopravní nehodě, kdy nevoláte policisty, vyplňujete spolu s další zúčastněnou stranou pro pojišťovnu formulář Hlášení o dopravní nehodě. Součástí údajů potřebných k vyplnění formuláře jsou i údaje z řidičského průkazu. Pokud řidičský průkaz sebou nemáte, nemůžete Hlášení úplně vyplnit.

Účast na dopravní nehodě představuje pro účastníky vždy určitou psychickou zátěž + mobil se může v takové situaci lehce rozbít. AUTOŠKOLA PŘÍKASKÝ doporučuje vozit všechny doklady k řízení vozidla sebou i v ČR i v roce 2024 v jejich fyzické podobě.

 

POVINNÉ RUČENÍ ELEKROKOLOBĚŽEK (i segwayů, sněžných skútrů a zahradních traktůrků pohybujících se po věřejné komunikaci)

platí od 1.1.2024 na základě nového schváleného zákona o pojištění pro elektrovozidla, jejichž max. rychlost přesahuje 25km/h nebo vozidla těžší než 25 kg s rychlostí nad 14 km/h.

 

TERAPEUTICKÝ PROGRAM - co je to a pro koho je to:

Od 1. 4. 2024 mají vybrané skupiny řidičů povinnost absolvovat terapeutický program dle zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu.

Na jeho základě bude program podmínkou vrácení řidičského oprávnění pro tyto řidiče:

  • Řidiči, kterým byl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců.
  • Řidiči, kteří se v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení návrhu na potrestání zavázali, že po dobu nejméně 18 měsíců nebudou řídit motorová vozidla.
  • Řidiči, kterým byl uložen správní trest zákazu činnosti za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. d) – tedy řidiči, kteří odmítli test na alkohol nebo drogy.
  • Řidiči, o jejichž účasti na programu rozhodl soud nebo státního zastupitelství na základě zvláštního právního předpisu.

1w9uza8q556

 

 

 

 

Kontakt

Autoškola Příkaský

Ing. Josef Příkaský
Školní č. 277
696 02 Ratíškovice - sídlo firmy a učebna v Ratíškovicích

OVÍRACÍ DOBA - je stanovena vždy individuálně a v závislosti na probíhajícím kurzu

Tel: 728 108 824