Služby

 

Vlastnictví řidičského průkaz je v dnešní době nezbytným standardem, kterého by měl dosáhnout snad každý člověk. Autoškola Příkaský Vám pomůže řidičský průkaz získat a ukáže Vám,  jak se bezpečně a plynule pohybovat v silničním provozu.

S řidičským oprávněním skupiny B získáte možnost řídit motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

1. nepřevyšující 750 kg

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg (jinými slovy: za osobákem můžete táhnout vozík těžší než 750 kg, ale největší povolená hmotnost soupravy auto plus vozidlo nesmí překročit hranici 3500 kg)

 Řidičské oprávnění skupiny B Vám umožní řídit nejen moped (blíže viz skupina řidičského oprávnění AM), ale i lehký motocykl o objemu válců do 125 cmm a o výkonu nejvýše 11 kW s automatickou (variátorovou) převodovkou - můžete tedy řídit  skútr s uvedenými technickými parametry.

 

 

 

Řidičům, kteří přišli o řidičský průkaz, Autoškola Příkaský umožňuje PŘEZKOUŠENÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI před vrácením řidičského průkazu.

 

Kondiční jízdy      

Kondiční jízdou je myšlena praktická jízda prováděná řidičem s platným řidičským oprávněním, který se chystá v řízení vozidla zdokonalit, za volantem dlouho neseděl nebo se připravuje na projetí neznámé trasy, např. do nového zaměstnání.

 

 

 

 

 

PŘEZKOUŠENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI k získání odebraného ridičského průkazu

Žadatelům o vrácení řidičského průkazu poskytuje Autoškola Příkaský možnost odborného přezkoušení ke vrácení řidičského průkazu.  Přezkoušení zahrnuje přihlášení žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti před zkušebním komisařem, poskytnutí výcvikového vozidla ke zkoušce, zajištění instruktora k vykonání zkoušky, poskytnutí dvou vyučovacích hodin 2x 45 min praktické jízdy  v místě výkonu praktické zkoušky a poskytnutí výukových materiálů: výukové CD, tištěné učebnice Autoškoly a přístup k elektronickým výukovým materiálům na internetu.

 

Pro vrácení řidičského oprávnění není nutné absolvovat výcvik v autoškole v plném rozsahu jako u nového uchazeče o řidičské oprávněné. Odborné přezkoušené zahrnuje složit zkoušku:

  1. ze znalosti předpisů o provozu na pozemních komunikacích - formou testů ve zkušební místnosti
  2. z praktické znalosti ovládání a údržby výcvikového vozidla – ústní formou před zkušebním komisařem u výcvikového vozidla před praktickou jízdou
  3. z provedení praktické jízdy se zkušebním komisařem

 

 

 

 

Kontakt

Autoškola Příkaský

Ing. Josef Příkaský
Školní č. 277
696 02 Ratíškovice - sídlo firmy a učebna v Ratíškovicích

OVÍRACÍ DOBA - je stanovena vždy individuálně a v závislosti na probíhajícím kurzu

Tel: 728 108 824