Nové značení pohonných hmot

V blízké době se na čerpacích stanicích setkáme s novým označováním paliv, ktreré má řidiči usnadnit orientaci při tankování po celé Evropě.  Nafta, možná trochu nečekaně bude označena velkým písmenem B, benzín písmenem E. Vedle písmena se bude vyskytovat číselný údaj, vyjadřující, kolik procent biosložky palivo obsahuje (např. E5 znamená, že v benzínu je povinně přimícháno 5 % biosložky). Každé takové označení bude dále umístěno v určítém geometrickém tvaru: u benzínu v  kruhu, nafta ve čtverci, plyny nápisem LPG nebo CNG v kosočtverci. Doplňkové označení paliva dosud zaužívaným názvem bude dále možné.