Nové značení pohonných hmot

17.04.2017 07:48

V blízké době se na čerpacích stanicích setkáme s novým označováním paliv, ktreré má řidiči usnadnit orientaci při tankování po celé Evropě.  Nafta, možná trochu nečekaně bude označena velkým písmenem B, benzín písmenem E. Vedle písmena se bude vyskytovat číselný údaj, vyjadřující, kolik procent biosložky palivo obsahuje (např. E5 znamená, že v benzínu je povinně přimícháno 5 % biosložky). Každé takové označení bude dále umístěno v určítém geometrickém tvaru: u benzínu v  kruhu, nafta ve čtverci, plyny nápisem LPG nebo CNG v kosočtverci. Doplňkové označení paliva dosud zaužívaným názvem bude dále možné. 

Kontakt

Autoškola Příkaský

Ing. Josef Příkaský
Školní č. 277
696 02 Ratíškovice - sídlo firmy a učebna v Ratíškovicích

OVÍRACÍ DOBA - je stanovena vždy individuálně a v závislosti na probíhajícím kurzu

Tel: 728 108 824